Site titel

Onderzoekers

Karen Vertessen

Hoi, ik ben Karen Vertessen en sinds augustus 2016 coördineer ik het MOVA-project.Ik studeerde af als basisarts in Leuven in 2013. Daarna begon ik aan mijn opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie.

Als deel van mijn opleiding coördineer ik dit onderzoek. Ik hoop hiermee te kunnen bijdragen aan het verbeteren van de behandeling bij kinderen met ADHD. 

 

Anouck Staff
Ik ben Anouck Staff en net als Karen werk ik als promovendus bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik heb Klinische Ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en daarna als psycholoog gewerkt binnen een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Sinds november 2016 doe ik aan de VU onderzoek naar werkzame elementen in gedragstherapeutische leerkrachtbehandelingen voor ADHD met als doel het behandelaanbod voor leerkrachten te verbeteren. Tijdens de afwezigheid van Karen zal ik ook de MOVA-studie coördineren.
Dr. Marjolein Luman
Dr. Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de etiologie, diagnostiek en behandeling van externaliserend gedrag bij kinderen, waaronder ADHD. Ze kijkt onder andere naar cognitie en motivatie in relatie tot schoolprestaties.

Prof. dr. Jaap Oosterlaan

Prof. dr. Jaap Oosterlaan is hoogleraar hersen en gedrag en verbonden aan het Emma Kinderziekenhuis AMC, kindergeneeskunde VUmc en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is directeur van het follow-up programma Follow Me van het Vrouw Kind Centrum AMC en VUmc. Zijn wetenschappelijk werk concentreert zich op de gevolgen van somatische ziekte voor het centraal zenuwstelsel en op gedragsstoornissen. Onderzoekers rond deze thema's werken samen in de Child Study Group (ChildStudyGroup.nl). Onderdeel van het onderzoek naar gedragsstoornissen is een internationaal erkende onderzoekslijn naar ADHD. Oosterlaan is lid van de Gezondheidsraad.