Site titel
Wat betekent deelname voor u en uw kind?
Deelname aan dit onderzoek verschilt niet veel van de gebruikelijke zorg.                                               
Door loting wordt uw kind ingedeeld in een van de twee methoden die wij willen vergelijken.
Hiermee wordt tijdens een periode van ongeveer 7 weken de optimale dosis voor uw kind bepaald. Hierna volgt een opvolgperiode van 6 maanden, waarna wij nogmaals zullen kijken hoe het met uw kind gaat. De twee methoden voor dosisbepaling die wij voor dit onderzoek vergelijken, staan hieronder beschreven.
                                                                                                                                        

Stapsgewijze dosisbepaling                                                                                                                            Deze methode wordt in de praktijk meestal gebruikt. Hierbij start uw kind met een lage dosis. U zult regelmatig contact hebben met de behandelaar om te bespreken hoe het met uw kind gaat. Bij onvoldoende effect zal de dosis worden opgehoogd. Dit kan meerdere keren herhaald worden, tot er een dosis is gevonden die goed werkt met geen of acceptabele bijwerkingen, of tot er besloten wordt dat het medicijn niet goed werkt. Hoe lang deze dosisbepaling duurt verschilt per kind en is vooraf niet voorspelbaar.

Placebogecontroleerde dosisbepaling                                                                                                         Hierbij wordt eerst gestart met een inleidende week, waarin wordt bekeken welke dosissen uw kind veilig kan gebruiken, zonder last van bijwerkingen. Hierna start de dosisbepaling met wekelijks een andere dosis (hoeveelheid) van het medicijn. De dosisbepaling zal 3-5 weken duren, afhankelijk van het aantal dosissen dat uw kind veilig kan gebruiken. Voor elke week ontvangt u een aparte verpakking. Eén van de verpakkingen bevat placebotabletten. Dit is een ‘neppil’ die er net zo uitziet als de tabletten met methylfenidaat, alleen bevatten zij geen werkzame stof. Hiermee kunnen wij uitzoeken of uw kind vooral reageert op het nemen van de pil, of ook op de werkzame stof die erin zit. Elke week gebruikt uw kind de tabletten uit een andere verpakking, in een volgorde die door de onderzoekers is vastgesteld. Alleen de onderzoekers weten welke dosis in welke verpakking zit. Wanneer het voor de gezondheid van uw kind belangrijk is, kan dit wel worden opgevraagd. Om te kunnen bepalen welk effect het medicijn heeft vragen wij u en de leerkracht van uw kind om elke week een paar korte vragenlijsten in te vullen over hoe het die week met uw kind gaat. Aan het eind van de dosisbepaling wordt bekeken of uw kind voldoende reageert op het medicijn, en zo ja welke dosis het beste werkt, met geen of acceptabele bijwerkingen.Tijdens de periode waarin de dosisbepaling plaatsvindt wordt het medicijn in beide groepen aangeleverd door de onderzoekers. Het medicijn kost u in deze periode niets. U krijgt dit in uw behandelcentrum, via uw apotheek of bij u thuisbezorgd. Na de dosisbepaling zult u het medicijn op de gebruikelijke wijze ontvangen op recept van de behandelaar en via uw apotheek.                                                                                                                                                

Tijdens de opvolgperiode wordt de dosis geslikt die door de behandelaar geadviseerd wordt. U hoeft tijdens deze periode niets te doen voor het onderzoek. Indien de medicijnen niet werken voor uw kind, zal de behandelaar een ander behandelplan met u bespreken. Aan het eind van de opvolgperiode vragen wij u nog eenmaal enkele vragenlijsten te beantwoorden over hoe het met uw kind gaat, en wat u van de behandeling vond.

Wanneer er nog geen IQ-gegevens van uw kind beschikbaar zijn wordt uw kind gevraagd  2 korte testjes af te leggen.  Dit duurt ongeveer 15 minuten en gebeurt in het behandelcentrum.