Site titel

Dit onderzoek is opgezet door de Vrije Universiteit Amsterdam, en wordt uitgevoerd in samenwerking met behandelaars in verschillende GGZ-instellingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

De medisch ethische toetsingscommissie VUmc heeft dit onderzoek goedgekeurd.