Site titel

Het onderzoek

Achtergrond

Wanneer er gekozen wordt om een medicijn te proberen in de behandeling van ADHD wordt er vaak gestart met methylfenidaat (zoals Ritalin®). Dit is het meest gebruikte medicijn voor de aanpak van druk en ongeconcentreerd gedrag bij kinderen met ADHD. Methylfenidaat wordt reeds tientallen jaren gebruikt met gunstige resultaten. Toch zijn er enkele tekortkomingen bij de behandeling hiermee. Het is bekend dat methylfenidaat bij een derde van de kinderen niet goed werkt. Het is daarom belangrijk om voor elk kind dat start met methylfenidaat te bepalen of het goed werkt. Wanneer het niet voldoende werkt kan er gekozen worden voor een ander medicijn of kan er besloten worden geen medicijnen te gebruiken.

 

Voor de kinderen waarbij methylfenidaat een goede werking heeft is het belangrijk om de juiste hoeveelheid te bepalen. Dit is bij niet zo eenvoudig omdat er geen kenmerken zijn   waarop een ideale dosis bepaald kan worden (zo zijn gewicht of leeftijd niet altijd bepalend). De enige manier om met zekerheid te weten welke dosis het beste werkt, is door verschillende doseringen te proberen. Dit is belangrijk omdat behandeling met een niet optimale dosis de werkzaamheid en de veiligheid van het medicijn verlaagt.

 

Het is dus niet verwonderlijk dat het voor zowel ouders als behandelaars vaak moeilijk is om te bepalen of dit medicijn voldoende werkzaam is en wat de juiste dosis is. Dit kan ertoe leiden dat sommige kinderen met methylfenidaat behandeld worden terwijl een andere behandeling mogelijk beter werkt, en dat sommige kinderen niet de meest geschikte dosis krijgen Met dit onderzoek willen wij hier een oplossing voor vinden. Binnen dit onderzoek gaan we twee methoden vergelijken waarmee de werking van methylfenidaat bepaald kan worden.