Site titel
Voor- en nadelen
Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen.

De mogelijke voordelen voor u en uw kind zijn:
  • Indien u wordt ingedeeld in de placebogecontroleerde dosisbepalinggroep, zult u op een actieve manier betrokken te worden in het bepalen van de beste dosering van de medicatie, en wordt op een objectieve manier gemeten of de behandeling effectief is;
  • De medicatie die uw kind gedurende de dosisbepalingperiode voorgeschreven krijgt wordt volledig betaald uit onderzoeksbudget, waardoor er voor u geen kosten of eigen bijdrage aan vast zitten;
  • U draagt bij aan het verbeteren van de manier waarop kinderen met ADHD in de toekomst  behandeld zullen worden met medicatie. 

De mogelijke nadelen houden in dat een beperkte extra inspanning gevraagd wordt, bestaande uit het invullen van enkele online vragenlijsten en het doorlopen van een eenmalig bijkomend interview. U hoeft geen extra afspraak te maken met de behandelaar.

De medicatie die wordt gebruikt binnen het onderzoek (kortwerkend methylfenidaat) is hetzelfde als die voorgeschreven wordt in de reguliere zorg. De mogelijke risico's die samenhangen met het gebruik hiervan (zoals slaapproblemen, verminderde eetlust,..) worden besproken door de behandelaar. De risico's zijn binnen dit onderzoek niet anders dan wanneer uw kind de medicatie voorgeschreven zou krijgen tijdens de standaard behandeling. Na de dosisbepalingperiode zult u de medicatie op de normale wijze ontvangen op recept van de behandelaar en via uw apotheek.