Site titel

Metingen 

U hoeft voor dit onderzoek geen extra bezoeken bij de behandelaar in te plannen. Wij vragen u een aantal vragenlijsten in te vullen via internet. De internetpagina waar u deze lijsten invult is goed beveiligd, zodat uw persoonsgegevens volledig beschermd zijn.

 

Wij zullen u en de leerkracht van uw kind op drie momenten vragen enkele vragenlijsten in te vullen:

  • Bij de start van de dosisbepaling (meetmoment 1)
  • Na de dosisbepaling (meetmoment 2)
  • Zes maanden na het afronden van de dosisbepaling (meetmoment 3)

Het invullen van vragenlijsten op deze meetmomenten neemt ongeveer 30-40 minuten in beslag. Daarnaast zullen wij bij de start van het onderzoek eenmalig een interview met u afnemen over het gedrag van uw kind. Dit kan in sommige gevallen aansluitend aan uw afspraak bij de behandelaar, of zal telefonisch plaatsvinden en duurt ongeveer 20 minuten.

 

Indien u in de groep met de placebogecontroleerde dosisbepaling zit, zullen wij u en de leerkracht daarnaast vragen om tijdens de dosisbepaling (3-5 weken) eenmaal per week 2 korte extra vragenlijsten in te vullen. Zo kan de werking van elke dosering gerapporteerd worden. Dit neemt maximaal 15 minuten in beslag. Tijdens de opvolgfase van 6 maanden zal u ook bij elke controle bij de behandelaar gevraagd worden om dezelfde korte vragenlijst in te vullen.