Site titel

Het onderzoek

Achtergrond

Wanneer aanpassingen thuis en op school onvoldoende werken bij kinderen met ADHD kan behandeling met medicatie vaak helpend zijn. Wanneer er gekozen wordt om medicatie te proberen wordt er vaak gestart met methylfenidaat (zoals Ritalin®). Dit is de meest gebruikte medicatie voor kinderen met ADHD. Methylfenidaat wordt reeds tientallen jaren gebruikt met gunstige resultaten.

Toch zijn er enkele moeilijkheden bij de behandeling met methylfenidaat:

  • Het is bekend dat methylfenidaat de ADHD-symptomen voldoende vermindert bij slechts ±70% van de kinderen. Het is dus belangrijk om voor elk kind dat start met methylfenidaat te bepalen of dit het juiste geneesmiddel is. Wanneer methylfenidaat niet voldoende werkt kan er gekozen worden om een ander geneesmiddel te proberen, dat mogelijks een beter effect heeft.
  • Voor de kinderen waarbij methylfenidaat een goede werking heeft is het belangrijk om de juiste dosis van de medicatie te bepalen. Dit is bij methylfenidaat extra moeilijk omdat er geen kenmerken zijn waarop een ideale dosis bepaald kan worden (zo zijn gewicht of leeftijd niet altijd bepalend voor de juiste dosis). De enige manier om met zekerheid te weten wat de beste dosis is voor een kind, is door het proberen van verschillende dosissen die het kind verdraagt. Dit is belangrijk omdat behandeling met een niet optimale dosis de werkzaamheid en de veiligheid van de medicatie verlaagt.

Het is dus niet verwonderlijk dat het voor zowel ouders als behandelaars vaak moeilijk is om te bepalen of de medicatie voldoende werkzaam is en wat de juiste dosis is. Met dit onderzoek willen wij hier een oplossing voor vinden.