Site titel

Wat is ADHD?

Sommige kinderen en jongeren met ADHD hebben veel last van een of meer van de onderstaande problemen.

 

Aandachtsproblemen

 • let vaak niet goed op details of maakt slordigheidsfouten in schoolwerk of bij andere activiteiten;
 • heeft vaak moeite om de aandacht bij een taak of spel te houden
 • lijkt vaak niet te luisteren wanneer iemand het woord tot hem of haar richt
 • heeft vaak moeite om instructies te volgen en maakt schoolwerk, taken of verplichtingen op het werk niet af (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of het onvermogen instructies te begrijpen)
 • heeft vaak moeite om taken en activiteiten te organiseren
 • gaat taken die een langdurige mentale inzet vereisen (zoals schoolwerk of huiswerk) vaak uit de weg; heeft er een hekel aan of toont tegenzin ermee te beginnen
 • raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, opgaven van school, potloden, boeken of gereedschap)
 • wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
 • is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden
 

Hyperactiviteit

 • beweegt vaak onrustig de handen of voeten of wiebelt op zijn stoel
 • staat op van zijn plaats in de klas of in andere situaties waar wordt verwacht dat iemand blijft zitten
 • rent in situaties waar dit ongepast is vaak rond of klautert overal in (bij adolescenten en volwassenen kan dit beperkt blijven tot een subjectief gevoel van rusteloosheid)
 • kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
 • is vaak in de weer of draaft maar door
 • praat vaak aan een stuk door
 

Impulsiviteit

 • gooit het antwoord er al uit voordat de vraag is afgemaakt
 • verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op
 • heeft vaak moeite met op zijn/haar beurt wachten
 

Als deze kenmerken hun dagelijks functioneren duidelijk in de weg staan, kan er sprake zijn van ADHD. Dit staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ of ‘aandachtsdeficiëntie-hyperactiviteitsstoornis’. De problemen spelen dan in meerdere situaties, zoals op school, thuis en bij vrienden.

 

bron: website kenniscentrum-kjp.nl juni 2019

Zoekt u meer informatie over ADHD?
Dan kan u ook een kijkje nemen op de website van het kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie.